Analogna kamera

Napretkom tehnologije analogne kamere su takođe napredovale. Rezolucije snimka su sve veće, a slike sve čistije i jasnije.

Analogna kamera od pre par godina ne može ni da se poredi sa savremenom analognom kamerom.

IP kamera

IP kamere su kamere nove generacije.

Svaka kamera je kao mali računar i svaka ima svoju IP adresu (odatle i naziv). Koriste Ethernet mrežu za prenos video signala tako da je moguće da se postave na već postojaću mrežu.

Zbog visoke rezolucije snimka moguće je digitalnim zumom dobiti sliku koja je idalje upotrebljiva, ako je potrebno da se vide neki sitni detalji u daljini(tablice, lice, itd…).

Bullet kamera

Najčešće se postavljaju van objekta.
Imaju zaštitu od kiše i drugih padavina tako da se objektiv nikad neće zamagliti ili namokriti i video prikaz će uvek biti jasan.

Dome kamera

Najpogodnije za unutrašnju upotrebu bez smetnji spoljašnje sredine.
Zbog elipsoidnog oblika vrlo je teško kameru uhvatiti rukom i nasilno je skinuti. Idealno za one kojima je sigurnost na prvom mestu.